Facebook
Twitter
YouTube

Regijske ocene ogroženosti

Območje Posavja po površini ni veliko, ogrožajo pa nas številne naravne in druge nesreče. V vseh občinah v Posavju obstaja velika možnost za nastanek naravnih in drugih nesreč, za katere so izdelane ocene ogroženosti, kjer so opredeljeni možni viri nesreče.

V Posavju so na različnih nivojih tako izdelane ocene ogroženosti ob poplavah, potresu, plazovih, požarih, jedrski ali radiološki nesreči, nesreči v prometu (nesreča zrakoplova, železniška nesreča, nesreča na avtocesti), ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali, ob pojavu pandemije oz. epidemije, ob morebitnem terorističnem napadu, porušitvi pregrad na reki Savi in žledu.

Povzetek ocene ogroženosti za Posavje

Ocena ogroženosti ob množični nesreči na avtocesti v Posavju

Ocena ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh v Posavju

Ocena ogroženosti ob jedrski ali radiološki nesreči v Posavju

Ocena ogroženosti URSJV, 2017

Ocena ogroženosti ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v Posavju

Ocena ogroženosti zaradi nesreče z nevarno snovjo v Posavju

Ocena ogroženosti zaradi zemeljskih plazov v Posavju

Ocena poplavne ogroženosti Posavja

Ocena ogroženosti pred požari v Posavju

Ocena ogroženosti zaradi suše v Posavju

Ocena ogroženosti ob železniški nesreči v Posavju

Ocena potresne ogroženosti Posavja

Ocena ogroženosti ob nesreči zrakoplova v Posavju

Ocena ogroženosti zaradi žleda v Posavju