Facebook
Twitter
YouTube

Regijske ocene ogroženosti

Območje Posavja po površini ni veliko, ogrožajo pa nas številne naravne in druge nesreče. V vseh občinah v Posavju obstaja velika možnost za nastanek naravnih in drugih nesreč, za katere so izdelane ocene ogroženosti, kjer so opredeljeni možni viri nesreče.

V Posavju so na različnih nivojih tako izdelane ocene ogroženosti ob poplavah, potresu, plazovih, požarih jedrski ali radiološki nesreči, nesreči v prometu (nesreča zrakoplova, železniška nesreča, nesreča na avtocesti), ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali, ob morebitnem terorističnem napadu, porušitvi pregrad na reki Savi, v izdelavi pa je tudi ocena ogroženosti ob pojavu pandemije oz. epidemije.


Povzetek ocene ogroženosti za Posavje


Ocena ogroženosti ob množični nesreči na avtocesti v Posavju

Ocena ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh v Posavju

Ocena ogroženosti ob jedrski ali radiološki nesreči v Posavju

Ocena ogroženosti URSJV, 2017

Ocena ogroženosti ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v Posavju

Ocena ogroženosti zaradi nesreče z nevarno snovjo v Posavju

Ocena ogroženosti zaradi zemeljskih plazov v Posavju

Ocena poplavne ogroženosti Posavja

Ocena ogroženosti pred požari v Posavju

Ocena ogroženosti zaradi suše v Posavju

Ocena ogroženosti ob železniški nesreči v Posavju

Ocena potresne ogroženosti Posavja

Ocena ogroženosti ob nesreči zrakoplova v Posavju