Facebook
Twitter
YouTube

Sile za zaščito, reševanje in pomoč na ravni regije


Na Izpostavi URSZR Brežice imamo naslednje regijske enote in službe Civilne zaščite