Facebook
Twitter
YouTube

Organiziranost in delovanje centra

Regijski center za obveščanje ima za klic v sili na enotno evropsko številko 112 stalno dežurstvo skozi vse leto, s čimer prebivalcem Slovenije zagotavlja pomoč v primeru vseh naravnih ali drugih nesreč. Naloge centra so določene z zakoni in drugimi predpisi in so, na kratko, naslednje: