Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKI CENTER ZA OBVEŠČANJE BREŽICEReCo Brežice
 pokriva območje posavske regije, in sicer:

–        območje 3 upravnih enot: Brežice, Krško, Sevnica;

–        območje 4 občin: Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Sevnica;

–        območje, na katerem je 412 naselij;

–        območje, na katerem prebiva 70.068 prebivalcev;

–        območje, ki meri 889,1 km2;  

–        območje, po katerem teče državna meja z Hrvaško.