Facebook
Twitter
YouTube

Razpisi in natečaji

Natečaj »Naravne in druge nesreče«

 
Izpostava URSZR Brežice v tekočem šolskem letu razpiše natečaj za likovna in literarna dela na temo  »Naravne in druge nesreče« za predšolsko in šolsko mladino in o tem obvesti vse VVZ, OŠ in OŠ s posebnim programom v regiji.

 Namen oziroma cilj natečaja je, da se mladi podrobneje seznanijo z različnimi nesrečami obenem pa se spoznajo tudi s preventivnimi ukrepi ter pravilnim ravnanjem če do nesreče pride.


 - Natečaj »Naravne in druge nesreče-Voda! Kaj storiti, da nesreče ne bo« v šolskem letu 2013/2014

 - Natečaj »Naravne in druge nesreče-Ogenj ni igrača« v šolskem letu 2014/2015

 - Natečaj »Naravne in druge nesreče-Delujmo preventivno« v šolskem letu 2015/2016

 - Natečaj »Naravne in druge nesreče-Pozor, nevarne snovi« v šolskem letu 2016/2017