Facebook
Twitter
YouTube

Statistika posredovanja sil za ZIR v regiji

Statistika klicev v ReCO Koper za leto 2018

 

Vseh klicev, če prištejemo tudi izhodne klice iz centra za obveščanje, s katerimi operaterji aktivirajo ter obveščajo različne enote in službe ali kličoče pokličejo nazaj, je bilo 53.246.

             1.    Pregled skupnega števila klicev za leto 2018

 
Pregled skupnega števila klicev v 2018
            2.     Pregled števila klicev po mesecih za leto 2018

 Pregled števila klicev po mesecih v 2018


 


            3.     Pregled izhodnih klicev na policijo, zdravstvo in gasilce v letu 2018

Pregled izhodnih klicev na policijo, zdravstvo in gasilce v letu 2018
            4.     Pregled dogodkov za ReCO Koper v letu 2018

V letu 2018 smo zabeležili skupno 874 intervencij, na katerih je sodelovalo 4651 pripadnikov. Največ posredovanj je bilo pri požarih in eksplozijah, kar 321 intervencij z 2282 sodelujočih.Vrsta in skupina dogodkov

2018

NARAVNE NESREČE

65

DRUGE NESREČE

101

NESREČE V PROMETU

73

POŽARI IN EKSPLOZIJE

321

ONESNAŽENJA, NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI

46

JEDRSKI IN DRUGI DOGODKI

2

NAJDBE NUS, MOTNJE OSKRBE IN POŠKODBE OBJEKTOV

41

TEHNIČNA IN DRUGA POMOČ

225

Skupno število dogodkov

874

OPOZORILO:

Obdelava podatkov je narejena na končnih poročilih. Leto se izračunava na podatku "Prijava dogodka"
            5.     Pregled števila intervencij sil ZIR za ReCO Koper za leto 2018 (število aktiviranj in število sodelujočih)


5.	Pregled števila intervencij sil ZIR za ReCO Koper za leto 2018 (število aktiviranj in število sodelujočih)