Facebook
Twitter
YouTube

Sistem zvez ZARE

Sistem radijskih zvez zaščite in reševanja - ZARE

V Sloveniji uporabljamo enoten in avtonomen sistem radijskih zvez, na kratko poimenovan ZARE. Za njegovo tehnično brezhibnost in nemoteno delovanje skrbi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Komunikacijska središča sistema so v regijskih centrih za obveščanje, v katerih upravljajo z radijskim prometom in zagotavljajo povezovanje uporabnikov v javne in druge funkcionalne telekomunikacijske sisteme. Sistem zvez ZARE zagotavlja 95-odstotno pokritost terena z radijskim signalom stacionarne repetitorske mreže in 100-odstotno pokritost terena ob uporabi mobilnih repetitorskih postaj.

Po obsegu je sistem ZARE največji enotni profesionalni sistem radijskih zvez (PMR) v državi. Njegovo omrežje sestavlja 60 repetitorskih postaj zgornje in 73 digitalnih repetitorskih postaj spodnje oddajniške mreže. Zgornjo in spodnjo oddajniško mrežo sproti dograjujemo.

Funkcionalno gledano je sistem razdeljen na podsistem radijskih zvez in podsistem osebnega klica. Podsistem radijskih zvez omogoča neposredne - repetitorske in posredne - simpleksne radijske zveze med uporabniki radijskih postaj ter neposredne - repetitorske radijske zveze z regijskimi centri za obveščanje. Podsistem osebnega klica omogoča pošiljanje kratkih besedilnih sporočil imetnikom sprejemnikov osebnega klica. Besedilna sporočila v okviru regije pošiljajo regijski centri za obveščanje, v okviru države pa Center za obveščanje Republike Slovenije. Podsistem osebnega klica omogoča, da uporabniki lahko tudi sami pošiljajo kratka besedilna sporočila.

Sistem je grajen za delo v normalnih in izrednih okoliščinah. Morebitni izpad posameznih delov ne more povzročiti izpada celotnega sistema. Pri tem upravljavec sistema zagotavlja takojšnje popravilo oziroma zamenjavo izpadlih delov sistema, v nujnih primerih pa tudi okrepitev radijske mreže z mobilnimi repetitorskimi postajami na območjih, kjer je to potrebno. Vgrajen daljinski nadzor delovanja repetitorskih postaj zagotavlja sprotno preverjanje stanja omrežja in zgodnje odkrivanje okvar.

Identifikacija uporabnikov radijskih postaj je zagotovljena z osebnimi klicnimi znaki, ki so urejeni v enotnem radijskem imeniku in z identifikacijskimi številkami, ki jih ob uporabi oddajajo radijske postaje. S tem je - kolikor je le mogoče - onemogočena zloraba. V sistem je vgrajena tudi zaščita pred motnjami.

Slika 1: Lokacije repetitorjev sistema ZARE v obalni regiji


Snopovni radijski sistem ZARE PLUS

ZARE PLUS je večkanalni snopovni radijski sistem, ki deluje po protokolu MPT1327. Sestavlja ga 18 baznih postaj, ki omogočajo več pogovorov istočasno. V obalni regiji imamo dve bazni postaji sistema ZARE+, in sicer na Belem Križu in Tinjanu. Sistem se uporablja predvsem za nujno medicinsko pomoč ter omogoča skupinske in individualne klice, klice v javno telefonsko omrežje in pošiljanje kratkih sporočil. Uporaba radijskih terminalov ZARE PLUS je za uporabnike prijazna. Pri potovanju po Sloveniji na terminalu ni treba ročno menjati kanalov, ker se terminal samodejno prijavi na najbližjo bazno postajo.

Slika 2: Lokacije baznih postaj sistema ZARE+ v obalni regiji


Digitalni radijski sistem ZARE DMR

Digitalni radijski sistem ZARE DMR se uporablja predvsem za daljinsko krmiljenje in nadzor sistema javnega alarmiranja. Sistem trenutno sestavlja 35 baznih postaj. Vsaka bazna postaja ima dva logična kanala: eden se uporablja za nadzor sistema javnega alarmiranja, drugi je prost. Drugi kanal testno uporabljamo za prenos govora. Tehnologijo DMR (Digital Mobile Radio) je standardiziral Evropski telekomunikacijski inštitut za standardizacijo (ETSI).

Radijski sistemi DMR predstavljajo eno od naslednjih generacij profesionalnih radijskih zvez. Temeljijo na uporabi tehnologije TDMA (Time Division Multiple Access - časovni sodostop), kar jim omogočata dva logična kanala. Istočasno lahko prenašajo dva pogovora oziroma pogovor in podatke hkrati.

Nova digitalna tehnologija omogoča uporabnikom dodatne storitve in ugodnosti:
  • prenos digitalnega govora, podatkov in nadzora preko istega dela radiofrekvenčnega spektra;
  • tehnologija DMR temelji na časovnem sodostopu (TDMA), kar ji omogočata dva logična kanala znotraj 12,5 kHz fizičnega kanala. To pomeni podvojitev zmogljivosti sistema in znižanje stroškov;
  • posebna tehnologija odprave napak omogoča boljšo kakovost zvoka in s tem boljšo pokritost terena z radijskim signalom;
  • nižja poraba električne energije kot posledica uporabljene tehnologije TDMA. Ta podatek je pomemben predvsem takrat, ko naprava deluje na baterijsko napajanje. Radijske naprave DMR v povprečju delajo 40 odstotkov dlje z isto baterijo kot analogne postaje;
  • radijski sistemi DMR lahko delajo v analognem ali digitalnem načinu.
Uporaba tehnologije DMR pri prenovi radijskega dela sistema javnega alarmiranja je smiselna, saj hkrati s prenovo radijskega dela sistema javnega alarmiranja dobimo tudi dodatni govorni kanal.