Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKI CENTER ZA OBVEŠČANJE KOPER

 Fotografije: Ajse Deniz Altinoz    


Regijski center za obveščanje Koper se nahaja na Ferrarski ulici 5b, Koper v sklopu Izpostave URSZR Koper.

S svojim delovanje ReCo Koper pokriva območje obalne regije, ki zajema:
  • 4 občine: Ankaran, MO Koper, Izola in Piran,
  • 3 upravne enote: Koper, Izola in Piran,
  • 122 naselij,
  • 384,6 kvadratnega kilometra razgibanega terena,
  • okoli 180 kvadratnih kilometrov morja v Tržaškem zalivu,
  • okoli 46 kilometrov obalnega pasu,
  • 86.781 prebivalcev (SURS, 2012),
  • državna meja z Italijo in Hrvaško.