Facebook
Twitter
YouTube

Razpisi in natečaji

REGIJSKI LIKOVNI NATEČAJ
Uprava RS za zaščito in reševanje vsako leto razpiše natečaj za likovna in literarna dela na določeno temo povezano z zaščito in reševanjem. Izpostava URSZR Koper v sodelovanju z Obalnimi vrtci in šolami izbere najboljša dela v regiji, ki nato sodelujejo na državnem natečaju.


Regijski likovni in literarni natečaj
Fotografija: Arhiv izpostave URSZR Koper


RAZPIS 20. NATEČAJA LIKOVNIH IN LITERARNIH DEL ZA LETO 2015/2016 
REGIJSKI IZBOR LIKOVNIH IN LITERARNIH DEL V ŠOLSKEM LETU 2014/15

 

REGIJSKO PREVERJANJE EKIP PRVE POMOČI
Izpostava URSZR Koper in Nova Gorica v sodelovanju z območnimi združenji Rdečega križa organizirajo vsakoletno regijsko preverjanje ekip prve pomoči CZ in RK.
Namen preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa je preverjati, utrjevati in širiti znanje za preprečevanje nesreč, če pa do njih pride, učinkovito pomagati sebi in drugim, okrepiti delo na področju prve pomoči v lokalnih skupnostih, gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah.
Najboljši ekipi iz vsake regije se uvrstita na državno preverjanje ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.


Regijsko preverjanje ekip PP CZ in RK
Fotografija: Arhiv izpostave URSZR Koper


Razpis za izvedbo regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči

Civilne zaščite in Rdečega križa v letu 2016

Regijsko preverjanje ekip prve pomoči CZ in RK 7.6.2014 v Kopru