Facebook
Twitter
YouTube

Regijski načrti zaščite in reševanja

Na spodnjih povezavah so dostopni regijski in nekateri državni načrti za zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah za Obalno regijo (v PDF obliki).

 

Regijski načrti ZIR v usklajevanju

Trenutno ni načrtov v usklajevanju.