Facebook
Twitter
YouTube

Predstavitev izpostave

Koper s pristaniščem Letališče Portorož Plezalna stena v Ospu
Avtor: Claudio Del Giusto Vir: Wikipedia Vir: Wikipedia


Izpostava URSZR Koper z Regijskim centrom za obveščanje Koper je ena izmed trinajstih izpostav URSZR, ki opravlja naloge zaščite in reševanja na področju obalne regije. Temeljne naloge sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč, preprečevanje naravnih in drugih nesreč, obveščanje, opozarjanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje in pomoč, organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdrževanje drugih oblik pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč, mobilizacija ter aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov, reševanje in pomoč, ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče, itd.

Obalna regija pokriva območje, ki leži v mejah štirih obalnih občin: Mestne občine Koper, občine Izola, občine Piran ter občine Ankaran. Geografsko zelo raznolika regija zajema 384,6 kvadratnega kilometra razgibanega terena in približno 180 kvadratnih kilometrov morja v Tržaškem zalivu ter 46 kilometrov obalnega pasu. V regiji je 122 naselij, tri Upravne enote v štirih občinah in šteje skupno 86.781 prebivalcev (SURS, 2012).