Facebook
Twitter
YouTube

Civilna zaščita

Enote in službe Civilne zaščite se praviloma organizirajo, kadar nalog zaščite, reševanja in pomoči ni mogoče opravljati s poklicnimi ali prostovoljnimi reševalnimi službami. Sodelovanje v enotah, organih in službah Civilne zaščite obalne regije je organizirano po načelu državljanske dolžnosti.

Za opravljanje različnih nalog zaščite, reševanja in pomoči so na območju obalne regije organizirane naslednje enote ter službe Civilne zaščite:


EVIDENCA CIVILNE ZAŠČITE

Evidenca, razporejanje in pozivanje pripadnikov Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč je urejena z naslednjimi pravnimi akti:

Vse ustanovitelje enot, služb in organov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč prosimo, da pri omenjenih postopkih upoštevajo določila navedenega pravilnika ter uporabljajo predpisane obrazce.