Facebook
Twitter
YouTube

Sile za zaščito, reševanje in pomoč na ravni regije

Enote, službe in operativni sestavi društev in drugih organizacij

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje skrbi za aktiviranje in delovanje enot, služb in drugih operativnih sestavov prostovoljnih društev in drugih organizacij na področju zaščite, reševanja in pomoči ter tudi za sofinanciranje prostovoljnih sil. Osnova za sofinanciranje so dogovorjena merila za organiziranje, usposabljanje in opremljanje enot prostovoljcev. Sodelovanje v teh enotah se organizira po načelu prostovoljnega in poklicnega opravljanja nalog.
Dodatne informacije v zvezi z organiziranostjo sil za zaščito, reševanje in pomoč so dostopne na naslednjih povezavah: