Facebook
Twitter
YouTube

Regijske ocene ogroženosti

Ocene ogroženosti in dopolnjene ocene ogroženosti za Gorenjsko regijo, ki jih izdeluje Izpostava URSZR Kranj:

1.

Ocena ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč na območju Gorenjske, dopolnjena verzija 7.3 b

2.

Ocena potresne ogroženosti Gorenjske regije, dopolnjena verzija 2.0

3.

Ocena ogroženosti zaradi železniške nesreče Gorenjske regije, verzija 2.0

4.

Ocena ogroženosti ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali Gorenjske regije, verzija 2.0 a

5.

Ocena ogroženosti zaradi nesreče zrakoplova Gorenjske regije, verzija 2.0

6.

Ocena ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh za Gorenjsko regijo, verzija 1.0

7.

Ocena ogroženosti zaradi požarov v naravnem okolju Gorenjske regije, verzija 2.0

Ocena ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč na območju Gorenjske je izdelana v skladu z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB1, 95/07 - ZSPJS in 97/10) ter v skladu z določili Navodila o pripravi ocen ogroženosti (Uradni list RS št. 39/95).