Facebook
Twitter
YouTube

Predstavitev izpostave


foto: sl.wikipedia, Gorenjska regija          foto: Izpostava URSZR Kranj, Bohinj      foto: Aerodrom Ljubljana, Letališče
                                                                                                                                                Jožeta Pučnika Ljubljana


Izpostava URSZR Kranj
z Regijskim centrom za obveščanje Kranj je ena izmed trinajstih izpostav URSZR, ki opravlja naloge zaščite in reševanja na področju Gorenjske regije. Temeljne naloge sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč, preprečevanje naravnih in drugih nesreč, obveščanje, opozarjanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje in pomoč, organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdrževanje drugih oblik pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč, mobilizacija ter aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov, reševanje in pomoč, ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče, itd.

Gorenjska regija je skoraj v celoti gorata alpska pokrajina in deloma zaščitena kot narodni park. Njena značilnost so visoke gore, med katerimi je najvišji Triglav. Obsega pogorja Karavank, Kamniško-Savinjskih Alp ter Julijskih Alp. Jedro Gorenjske je 300 do 500 metrov visoka Ljubljanska kotlina, ki sega od Ljubljane do Žirovnice in Bleda.

Pokrajina spada med gospodarsko najbolj razvite predele Slovenije z močno in raznovrstno industrijo, obrtjo in turizmom, tako poletnim kot zimskim. V kmetijstvu izstopa živinoreja in poleg nje izkoriščanje gozdov. Večja mesta so Kranj, Jesenice, Tržič, Škofja Loka.


Izpostava URSZR Kranj prostorsko pokriva območje Gorenjske regije:
  • 18 občin (Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Mestna občina Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica)
  • 5 upravnih enot (Kranj, Radovljica, Jesenice, Škofja Loka, Tržič)
  • 495 naselij
  • 2.137 km2  površine
  • 204.670 prebivalcev (SURS - 2019)
  • Mednarodno letališle: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
  • Državna meja: z Avstrijo in Italijo