Facebook
Twitter
YouTube

Obrazci za evidenco CZ

Na podlagi sprejetega Sklepa o določitvi oblike obrazcev ter njihovi objavi na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR, št. 023-114/2009-1, z dne 4. 9. 2009) ter v skladu s 3., 7., 14., 15. in v povezavi s 17. členom Pravilnika o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 40/09), se določa oblika naslednjih obrazcev:

 

Z namenom poenotenja postopkov vodenja evidenc, razporejanja in pozivanja pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč je določena tudi oblika naslednjih obrazcev:

 

Zahtevki za nadomestilo plače med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči (v PDF in Word verziji):