Facebook
Twitter
YouTube

Civilna zaščita

Enote in službe Civilne zaščite se praviloma organizirajo, kadar nalog zaščite, reševanja in pomoči ni mogoče opravljati s poklicnimi ali prostovoljnimi reševalnimi službami. Sodelovanje v enotah, organih in službah Civilne zaščite Gorenjske regije je organizirano po načelu državljanske dolžnosti.

Za opravljanje različnih nalog zaščite, reševanja in pomoči so v Gorenjski regiji organizirane naslednje enote ter službe Civilne zaščite:


EVIDENCA CIVILNE ZAŠČITE

Evidenca, razporejanje in pozivanje pripadnikov Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč je urejena z naslednjimi pravnimi akti:

Vse ustanovitelje enot, služb in organov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč prosimo, da pri omenjenih postopkih upoštevajo določila navedenega pravilnika ter uporabljajo predpisane obrazce.