Facebook
Twitter
YouTube

Statistika

Objavljamo Statistična poročila o delu Regijskega centra za obveščanje Kranj:

2018

Statistika klicev in dogodkov za ReCO Kranj za leto 2018 (vir: URSZR)

Statistično poročilo URSZR za leto 2018 (vir: URSZR)

- Statistika klicev 112 v RS za leto 2018

2017

- Statistično poročilo ReCO Kranj za leto 2017 (vir: ReCO Kranj)

- Statistika klicev v ReCO Kranj za leto 2017 (vir: URSZR) 

- Statistično poročilo URSZR za leto 2017 (vir: URSZR)


  

2016

- Statistika klicev v ReCO Kranj za leto 2016 (vir: URSZR)

- Statistično poročilo URSZR za leto 2016 (vir: URSZR)


2015

- Statistično poročilo ReCO Kranj za leto 2015 (vir: ReCO Kranj)

- Statistika klicev v ReCO Kranj za leto 2015 (vir: URSZR)
 

Graf 1:

   

2015

Dohodni klici

Odhodni klici

januar

3.439

1.628

februar

3.135

1.425

marec

3.891

1.652

april

3.649

1.465

maj

3.612

1.469

junij

3.862

1.751

julij

4.642

2.345

avgust

4.503

2.362

september

3.749

1.835

oktober

3.554

1.577

november

3.302

1.521

december

3.451

1.709

Skupna vsota

44.789

20.739

 

 
Graf 2:

   

 

2014

Statistično poročilo ReCO Kranj za leto 2014 (vir: ReCO Kranj)

- Statistika klicev v ReCO Kranj za leto 2014 (vir: URSZR)

ReCO Kranj  je leta 2014 prejel 58.363 klicev na številko 112. Večina klicev na 112 je bila za NMP, in sicer 6.259, sledili so klici za policijo 5.568,  za gasilce 1.911. Na 90 odstotkov vseh klicev so se operaterji v ReCO Kranj odzvali v sedmih sekundah.  

Vseh klicev, če prištejemo tudi izhodne klice iz centra za obveščanje, s katerimi operaterji aktivirajo različne reševalne enote ali kličoče pokličejo nazaj, je bilo 80.331.

Graf 1:

 

 

Pregled števila klicev v ReCO Kranj po mesecih 2014

 

Graf 2:

 

 Pregled deleža prejetih klicev ReCO Kranj v primerjavi z vsemi klici na 112 v Sloveniji.  


2013

Statistično poročilo ReCO Kranj za leto 2013  (vir: ReCO Kranj)


2012

Statistično poročilo ReCO Kranj za leto 2012 (vir: ReCO Kranj)


2011

Statistično poročilo ReCO Kranj za leto 2011 (vir: ReCO Kranj)


2005-2011

Pregled števila klicev na številko 112 za obdobje 2005-2011 (vir: URSZR)