Facebook
Twitter
YouTube

Organiziranost in delovanje centra

V okviru Izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Kranj deluje Regijski center za obveščanje Kranj (ReCO Kranj), kjer je zagotovljeno 24-urno dežurstvo 365 dni v letu na evropski številki za klic v sili 112 in s tem učinkovito nudenje pomoči v primeru naravnih ali drugih nesreč. Naloge ReCO Kranj so določene z zakoni in podzakonskimi akti in so na kratko naslednje: