Facebook
Twitter
YouTube

Razpisi in natečaji

    
foto: Izpostava URSZR Kranj 

 

REGIJSKI NATEČAJ ZA LIKOVNA IN LITERARNA DELA

Uprava RS za zaščito in reševanje vsako leto razpiše natečaj za likovna in literarna dela na temo NARAVNE IN DRUGE NESREČE. Izpostava URSZR Kranj v sodelovanju z vrtci in šolami izbere najboljša dela v regiji, ki nato sodelujejo na državnem natečaju:

2020/2021 - »NARAVNE IN DRUGE NESREČE – POŽARNA VARNOST IN PROSTI ČAS«

2019/2020 - »NARAVNE IN DRUGE NESREČE – BOLJE PRIPRAVLJEN KOT POPLAVLJEN!«

2018/2019 - »NARAVNE IN DRUGE NESREČE – NEURJE«

2017/2018 - »ŠTEVILKA ZA KLIC V SILI 112«

2016/2017 - »NARAVNE IN DRUGE NESREČE – POZOR, NEVARNE SNOVI!«

2015/2016 - »NARAVNE IN DRUGE NESREČE - DELUJMO PREVENTIVNO«:

2014/2015 - »NARAVNE IN DRUGE NESREČE - OGENJ NI IGRAČA«:

2013/2014 - »NARAVNE IN DRUGE NESREČE - VODA! KAJ STORITI, DA NESREČE NE BO«:

2012/2013 - »NARAVNE IN DRUGE NESREČE - POTRES«:

2011/2012 - »NARAVNE IN DRUGE NESREČE V NAŠI OKOLICI«:
2010/2011 -  »NARAVNE IN DRUGE NESREČE - KDO IN KAKO NAM POMAGA OB RAZLIČNIH NESREČAH«
2009/2010 -  »NARAVNE IN DRUGE NESREČE - ŽIVALI IN NESREČE«

2008/2009 -  »NARAVNE IN DRUGE NESREČE - KLIC V SILI 112«

2007/2008 -  »NARAVNE IN DRUGE NESREČE - SUŠA«

2006/2007 -  »NARAVNE IN DRUGE NESREČE - POPLAVA«

2005/2006 -  »NARAVNE IN DRUGE NESREČE - POŽAR«

  

   
foto: Izpostava URSZR Kranj


REGIJSKO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI CIVILNE ZAŠČITE IN RDEČEGA KRIŽA

Izpostava URSZR Kranj v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije - območnimi združenji organizira vsakoletno regijsko preverjanje uspsobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

Namen preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa je preverjati, utrjevati in širiti znanje za preprečevanje nesreč, če pa do njih pride, učinkovito pomagati sebi in drugim, okrepiti delo na področju prve pomoči v lokalnih skupnostih, gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah.
Najboljša ekipa iz vsake regije se uvrsti na državno preverjanje ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

2019: XXIV. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa

2018: XXIII. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa

2017: XXII. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa

2016: XXI. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa

2015: XX. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa

2014: XIX. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa 2013: XVIII. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa

2012: XVIII. Državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa

           XVII. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa 2011: XVI. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa
2010: XVI. Državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa
           XV. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa 2009: XV. Državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa
            XIV. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa 2008: XIII. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa 2007: XII. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa 2006: XI. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa