Facebook
Twitter
YouTube

Ocenjevanje škode

Ocenjevanje škode v Gorenjski regiji (območje Izpostave URSZR Kranj) po naravnih in drugih nesrečah obsega naslednja področja:

Na območju Gorenjske regije (Izpostave URSZR Kranj) je na regijski ravni ustanovljena »Regijska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na območjih upravnih enot Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja loka in Tržič« in  v vsaki občine še po ena občinska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah.  V primeru naravnih ali drugih nesreč, ko na podlagi predhodne ocene škode Uprava RS za zaščito in reševanje izda sklep o pričetku ocenjevanja škode, najprej na svojem prizadetem območju pričnejo z ocenjevanje škode občinske komisije za ocenjevanje škode, Regijska komisija za ocenjevanje škode te ocene pregleda in po potrebi izvede kontrolne oglede ocen občinskih komisij.

Pri vnosu in obdelavi podatkov je v pomoč spletna aplikacija AJDA za ocenjevanje škode, ki omogoča enotno rešitev za vse občine, enotno obdelavo predpisanih obrazcev, zmanjšanje napak pri obdelavi podatkov, medobčinsko sodelovanje, odpravo pridobivanja podatkov po uradni dolžnosti, uporabnikom prijaznejše in enotnejše okolje za delo, centraliziran sistem za spremljanje vlog po posameznih občinah in postopkih, vsem ravnem uporabnikov enako in sprotno posodabljanje podatkov.


Dodatne informacije v zvezi z ocenjevanjem škode so dostopne na spodnjih povezavah.