Facebook
Twitter
YouTube

STATISTIKA KLICEV IN DOGODKOV RECO TRBOVLJE ZA LETO 2018

STATISTIKA RECO TRBOVLJE za leto 2018

V Regijskem centru za obveščanje Trbovlje smo v letu 2018 prejeli 18.555 klicev na telefonsko številko 112 in obdelali 431 izrednih dogodkov, v katerih je sodelovalo 2520 pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč (gasilci, gorski reševalci, kinologi, potapljači,...). Službe Nujne medicinske pomoči so preko 112 posredovale v 2349 primerih. 


Vrsta in skupina dogodkov

2018

NARAVNE NESREČE

25

DRUGE NESREČE

40

NESREČE V PROMETU

37

POŽARI IN EKSPLOZIJE

58

ONESNAŽENJA, NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI

19

JEDRSKI IN DRUGI DOGODKI

 

NAJDBE NUS, MOTNJE OSKRBE IN POŠKODBE OBJEKTOV

11

TEHNIČNA IN DRUGA POMOČ

241

Skupno število dogodkov

431