Facebook
Twitter
YouTube

Organiziranost in delovanje centra

Regijski center za obveščanje Trbovlje (ReCO Trbovlje) je eden izmed 13-ih Regijskih centrov za obveščanje, ki delujejo na območju Republike Slovenije.  S 24-urnim dežurstvom 365 dni v letu ReCO Trbovlje zagotavlja učinkovito službo za nudenje pomoči v primeru naravne ali druge nesreče. Naloge operaterjev v ReCO so določene z zakoni in podzakonskimi akti in so na kratko naslednje:Prebivalci kličejo telefonsko številko 112 v primeru naravne ali druge nesreče oziroma drugega pojava, ki lahko ogrozi življenje in varnost ljudi ali živali ter premoženje, ko je torej potrebna nujna medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, gorskih ali jamarskih reševalcev oziroma drugih reševalnih služb. ReCO pristojnim organom in javnosti nudi informacije o stanju ter daje napotke za ravnanje, razglasi nevarnost ali pa na kraj izrednega dogodka napoti sile za zaščito, reševanje in pomoč (sile ZRP) ter obvešča za to pristojne organe in službe.