Facebook
Twitter
YouTube

Regijsko preverjanje ekip PP

             

Izpostava URSZR Trbovlje vsako leto razpiše Regijsko preverjanje ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v sodelovanju z:
  • Območnim združenjem Rdečega križa Hrastnik,
  • Območnim združenjem Rdečega križa Trbovlje in
  • Območnim združenjem Rdečega križa Zagorje ob Savi. 

Povezave na pretekla regijska preverjanja, na katerih so sodelovale ekipe prve pomoči iz Zasavja:

REGIJSKO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI (LAŠKO, 26.5. 2018)
REGIJSKO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI
(KOZJE, 3.6. 2017)
REGIJSKO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI (VELENJE, 14.5. 2016)
REGIJSKO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI (SEVNICA, 23.5. 2015)
REGIJSKO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI (GORICA PRI SLIVNICI, 7.6. 2014)
REGIJSKO PREVERJANJE EKIP PRVE POMOČI (ZAGORJE OB SAVI, 25.5. 2013)
REGIJSKO PREVERJANJE EKIP PRVE POMOČI (HRASTNIK, 19.5. 2012)
REGIJSKO PREVERJANJE EKIP PRVE POMOČI (TRBOVLJE, 11.6. 2011)
REGIJSKO PREVERJANJE EKIP PRVE POMOČI (ZAGORJE OB SAVI, 25.9. 2010)
REGIJSKO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI (KRŠKO, 30.5. 2009)
REGIJSKO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI (TRBOVLJE, 20.9. 2008)
REGIJSKO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI (BREŽICE, 22.9. 2007)