Facebook
Twitter
YouTube

Civilna zaščita


Evidenca, razporejanje in pozivanje pripadnikov Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč je urejena z naslednjimi pravnimi akti: