Facebook
Twitter
YouTube

Organiziranosti sil zaščito, reševanje in pomoč na ravni regije

        
Trbovlje 2007: Tehnični zbor       Hrastnik 2007: Predstavitev 
regijskih enot in služb CZ            sistema zaščite in reševanja                                        

                          Foto: Izpostava URSZR Trbovlje

Na območju Zasavja so pripradniki razporejeni v naslednje enote CZ:

ter naslednjimi pogodbenimi pripadniki CZ:

Dodatne informacije v zvezi z organiziranostjo sil za zaščito in reševanje so dostopne na naslednjih povezavah: