Facebook
Twitter
YouTube

Regijske ocene ogroženosti

Skladno z določili prve točke 4. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov ZiR (Uradni list RS, številka 24/12 in 78/16) objavljamo povzetke regijskih ocen ogroženosti za Zasavje: