Facebook
Twitter
YouTube

statistika dogodkov 2016

ReCO PTUJ je v letu 2016 prejel 30.861 klicev na številko 112. Večina klicev na 112 je bila za nujno medicinsko pomoč, in sicer 3.917.  
V letu 2016 beležimo 655 dogodkov.