Facebook
Twitter
YouTube

Razpisi in natečaji


Osnovnim šolam in vzgojno varstvenim zavodom v Podravju

Zadeva:   Razpis 22. nagradnega natečaja » Naravne in druge nesreče« v šolskem letu 2017/2018

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v šolskem letu 2017/2018 razpisuje že 22. natečaj »Naravne in druge nesreče« za predšolsko in šolsko mladino. Tema natečaja je »Naravne in druge nesreče – KLIC NA ŠTEVILKO 112«.

Vabimo vas, da natečaj vključite v delovne načrte za šolsko leto 2017/2018 ter sodelujete z izdelki vaših otrok in učencev. Rok za dostavo izdelkov na Izpostavo URSZR Ptuj je petek 5. februar 2018.


*****************************************************************************************************************************************

VSEM ŽUPANOM OBČIN, VSEM GASILSKIM ZVEZAM, VSEM POVELJNIKOM CIVILNE ZAŠČITE OBČIN

NA OBMOČJU IZPOSTAVE URSZR PTUJ

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD CIVILNE ZAŠČITE
Prosimo vas, da pripravite predlog za dobitnike priznanj in nagrad CZ (največ po en predlog) na priloženih obrazcih. Na območju Izpostave URSZR Ptuj bo v letu 2018 podeljenih 6 priznanj Civilne zaščite;

-         1x plaketa

-         2x srebrni znak,

-         3x bronasti znak.

Komisija za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade bo upoštevala predloge, ki bodo prispeli na priloženih obrazcih in po e-pošti na naslov dragomir.murko@urszr.si,  ter v pisni obliki na Izpostavo URSZR Ptuj do 5. januarja 2018.