Facebook
Twitter
YouTube

Poklicne sile

GOSPODARSKE DRUŽBE, ZAVODI IN DRUGE ORGANIZACIJE

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje skrbi tudi za delovanje določenih gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij na področju zaščite in reševanja ter sofinancira njihovo delovanje po dogovorjenih merilih. Sodelovanje v teh enotah se organizira po načelu prostovoljnega in poklicnega opravljanja nalog.

 NUJNA MEDICINSKA POMOČ, POLICIJA IN SLOVENSKA VOJSKA

Služba NMP je del javne zdravstvene službe na primarni in sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti in je organizirana za zagotavljanje neprekinjene nujne medicinske pomoči poškodovanim in obolelim osebam na območju Republike Slovenije. Služba NMP omogoča tudi prevoze z reševalnimi vozili, prevoze z reševalnimi vozili z opremo za reanimacijo in helikopterske prevoze za nujno helikoptersko medicinsko pomoč s helikopterji ter posadkami Policije in Slovenske vojske.

Pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči, v skladu z zakonom, sodeluje tudi policija in sicer predvsem pri zagotavljanju varnosti, javnega reda in miru ter s sodelovanjem v reševalnih akcijah s helikopterji in drugimi silami.

 
Pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu z zakonom, njihovo organiziranostjo, opremljenostjo in usposobljenostjo, sodeluje tudi Slovenska vojska. Pri izvajanju nalog sodelujejo zlasti letalske enote (reševalne akcije in gašenje požarov), enote za RKB zaščito, inženirske enote, zdravstvena služba in druge enote, če niso angažirane pri izvajanju obrambnih nalog.

Policija in Slovenska vojska opravljata svoje naloge pri zaščiti, reševanju in pomoči v skladu s predpisi ter usmeritvami pristojnega poveljnika Civilne zaščite oziroma vodje intervencije.