Facebook
Twitter
YouTube

Prostovoljne sile

     


NAŠA DELA,.....

SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ NA RAVNI REGIJE

Na območju Podravske regije so organizirane naslednje regijske enote, službe in organi Civilne zaščite:

 • POVELJNIK CZ, NAMESTNIK IN ŠTAB CZ ZA PODRAVJE
 • TEHNIČNO REŠEVALNE ENOTE (oddelek za iskanje zasutih v ruševinah, oddelek za tehnično reševanje, ekipa za tehnično reševanje s specialnimi delovnimi stroji in napravami ter ekipa za reševanje na vodi in iz vode)
 • ODDELEK ZA RADIOLOŠKO, KEMIJSKO IN BIOLOŠKO IZVIDOVANJE
 • SLUŽBA ZA PODPORO (vodstvo službe, ekipa za oskrbo, ekipa za prevoz, ekipa za informacijsko in komunikacijsko podporo, ekipa za administrativno podporo ter druge potrebe, ekipi za evakuacijo, ekipi za začasno nastanitev)
 • CENTER ZA OBVEŠČANJE
 • REGIJSKI LOGISTIČNI CENTER

Prostovoljne sile v regiji:

 • Gasilska enota širšega pomena PGD Ptuj
 • Gasilska enota širšega pomena PGD Ormož
 • Rdeči križ OZ RK Ptuj in Ormož
 • Potapljači RP Ptuj
 • Kinologi
 • Radioamaterji
 • Gorska reševalna služba
 • Taborniki
 • Skavti

 Poklicne sile ZRP v regiji:

 • javne službe regijskega pomena