Facebook
Twitter
YouTube

Regijske ocene ogroženosti

Ministrstvo za obrambo 

Uprava RS za zaščito in reševanje

URAD ZA OPERATIVO
Izpostava URSZR Ptuj

Ocena ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč na območju Podravja

ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE ZA PODRAVJE

Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj, tel.: 02/748 22 00, faks: 02/779 62 51

O C E N A

 OGROŽENOSTI ZARADI NARAVNIH IN DRUGIH NESREČ NA OBMOČJU PODRAVSKE REGIJE

Pri izdelavi ocene ogroženosti smo upoštevali, da je za območje Podravske regije najpomembnejša izdelava ocen ogroženosti za naslednje nesreče:

 ocena ogroženosti:

-  poplave    
-  potres,
-  ob jedrski ali radiološki nesreči,
-  ob pojavu posebne nevarne bolezni živali,
-  ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh,
-  ob železniški nesreči,
-  nesreči zrakoplova
-  požari v naravnem okloju,
-  množične nesreče na avtocesti. 

KRATKE OCENE OGROŽENOSTI

Ocena ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč na območju Podravske regije je izdelana v skladu z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB1, 95/07 - ZSPJS in 97/10) ter v skladu z določili Navodila o pripravi ocen ogroženosti (Uradni list RS št. 39/95).