Facebook
Twitter
YouTube

Predstavitev izpostave

PREDSTAVITEV IZPOSTAVE

REORGANIZACIJA URSZR 1.1.2017
URSZR je organizirana, VODSTVO TER TRIJE STEBRI - SLUŽBA ZA SPLOŠNE ZADEVE - URAD ZA OPERTIVO - URAD ZA PREVENTIVO, USPOSABLJANJE IN MEDNARODNO SODELOVANJE.

IZPOSTAVA PTUJ JE POD URAD ZA OPERTIVO VKLJUČNO Z ReCO.Izpostava URSZR Ptuj z Regijskim centrom za obveščanje Ptuj je ena izmed trinajstih izpostav URSZR, ki opravlja naloge zaščite in reševanja na področju Podravske regije.

Temeljne naloge sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč, preprečevanje naravnih in drugih nesreč, obveščanje, opozarjanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje in pomoč, organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdrževanje drugih oblik pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč, mobilizacija ter aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov, reševanje in pomoč, ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče, itd.

Podravje leži na severovzhodu Slovenije in se razprostira od Zlatoličja na zahodu do Ormoža na vzhodu ter od Lenarta v Slovenskih goricah na severu do meje s Hrvaško na jugu, pri Gruškovju (Podlehnik).

Izpostava URSZR Ptuj prostorsko pokriva območje Podravske regije: