Facebook
Twitter
YouTube

Statistika DOGODKOV


ReCO PTUJ je v letu 2015 prejel 23.132 klicev na številko 112. Večina klicev na 112 je bila za nujno medicinsko pomoč, in sicer 3.085.  
Vseh klicev, če prištejemo tudi izhodne klice iz centra za obveščanje, s katerimi operaterji aktivirajo različne reševalne enote ali kličoče pokličejo nazaj, je bilo 32.301. Dogodkov je bilo 621.ReCO PTUJ
 je v letu 2014 prejel 21.711 klicev na številko 112. Večina klicev na 112 je bila za nujno medicinsko pomoč, in sicer 3.115, sledili so klici za policijo 1.190 in klici za gasilce 28. Na 90 odstotkov vseh klicev so se operaterji v ReCO Ptuj odzvali v povprečju v 6,7 sekundah.  
Vseh klicev, če prištejemo tudi izhodne klice iz centra za obveščanje, s katerimi operaterji aktivirajo različne reševalne enote ali kličoče pokličejo nazaj, je bilo 38.325.Pregled števila klicev v ReCO Ptuj po mesecih


Pregled deleža prejetih klicev ReCO Ptuj v primerjavi z vsemi klici na 112 v Sloveniji