Facebook
Twitter
YouTube

Sistem zvez ZARE

Sistem radijskih zvez zaščite in reševanja - ZARE

Na območju Podravske regije se za operativne govorne radijske zveze znotraj enot zaščite in reševanja, med enotami ter med enotami in ReCO uporablja sistem zvez zaščite in reševanja - ZARE.

V Podravski regiji se pokritost terena z radijskim signalom zvez ZARE zagotavlja z repetitorji:
Regijski Center za Obveščanje Ptuj

 

Iz načrta radijskih zvez sistema zvez Za-Re

 Načrt radijskih zvez zajema principe, ki se ugrabljajo pri organizaciji radijskega prometa in potrebna priporočila uporabnikom radijskih sredstev za nemoteno delo.

 Semidupleksni (repetitorski) kanali se prioritetno uporabljajo za zveze z regijskim centrom za obveščanje (ReCO) Ptuj.

 V primeru potrebe lahko ReCO dodeli repetitorski kanala za delo med uporabniki.  Radijski kanal za operativne zveze med ReCO Ptuj in vodjem intervencije je tisti repetitorski kanal (27 ali 29), ki najbolje pokriva območje intervencije. Repetitorske kanale uporabljajo za medsebojno komuniciranje tudi gasilske zveze in občinska gasilska poveljstva.

 Uporabniki radijskih zvez morajo paziti, da ne motijo drugih uporabnikov radijskih zvez, ki so že vključeni v radijski promet. Uporaba drugih kanalov brez utemeljenega razloga ni dovoljena.

 Za potrebe občin oziroma njihovih enot in drugih služb in enot zaščite, reševanj in pomoč so dodeljeni naslednji simpleksni radijski kanali:

Sv. Andraž v Slo. goricah

Ormož

Podlehnik

MO Ptuj

Hajdina

Markovci

Destrnik

Cirkulane

Dornava

Gorišnica

Juršinci

Kidričevo

Središče ob Dravi

Majšperk

Sv. Tomaž

Videm

Zavrč

Žetale

Trnovska vas

36

37

37

38

39

41

42

42

43

44

45

46

46

47

47

48

49

50

50

 

 

V primeru potrebe po dodatnem simpleksnem kanalu je zanj potrebno zaprosit ReCO Ptuj.

Kanal 35 – je vseslovenski kanal;

Kanal 40 – te frekvence se uporabljajo za tiho alarmiranje;

Kanal 44 – je namenjen za komuniciranje med enotami na terenu na območjih med regijami.

 Primer klicnih znakov

Uporabnik

Klicni znak

 

Uporabnik

Klicni znak

Občina

Občina ***

 

Občinsko gasilsko poveljstvo

Poveljstvo ***

Župan

Župan občine ***

 

PGD Ptuj

Plamen

Poveljnik CZ občine

Poveljnik CZ ***

 

Gasilska enota

Gasilec **

Gasilska zveza

Gasilska zveza *

 

Poveljnik gasilske enote

Poveljnik **

Poveljnik GZ

Poveljnik GZ *

 

Vodja intervencije

Vodja intervencije *

*-ime, **ime PGD, ***-ime občine