Facebook
Twitter
YouTube

Regijski načrti zaščite in reševanja

ZADNJE VERZIJE REGIJSKIH NAČRTOV:
  1. Regijski Nacrt za ZiR Notranjsko ob velikem pozaru-2.0.
  2. REGIJSKI NACRT ZiR OB JEDRSKI NESRECI -POSTOJNA verzija 3.0
  3. Regijski_nacrt_ZiR_ob_pojavu_posebno_nevarnih_bolezni_zivali-za Notranjsko
  4. REGIJSKI NACRT ZIR OB NESRECI ZRAKOPLOVA
  5. Regijski načrt  ZiR ob terorističnem napadu
  6. REGIJSKI NACRT ZiR ZA NOTRANJSKO  OB MNOZICNI NESRECI NA AVTOCESTI
  7. Regijski načrt ZiR ob železniški nesreči
  8. REGIJSKI NAČRT ZIR OB POTRESU - NOTRANJSKA verzija 3.0
  9. REGIJSKI_DELNI_NACRT_EPIDEMIJA_PANDEMIJA_PRI_LJUDE