Facebook
Twitter
YouTube

Regijske ocene ogroženosti

POVZETKI REGIJSKIH OCEN OGROŽENOSTI ZA NOTRANJSKO:
 1. UVOD SKUPEN
 2. Regijska ocena ogroženosti od POTRESA
 3. POVZETEK OC. OG. - POŽARI
 4. POVZETEK OC. OG. - NEVARNE SNOVI
 5. POVZETEK OC. OG. - POPLAVE
 6. Regijska ocena ogroženosti zaradi POSEBNO NEVARNIH BOLEZNI PRI ŽIVALIH
 7. POVZETEK OC. OG. - NUS
 8. POVZETEK - ZAKLJUCKA REGIJSKE OCENE OGROŽENOSTI
 9. Regijska ocena ogrozenosti ob nesreci ZRAKOPLOVA
 10. Regijska ocena ogrozenosti ob ŽELEZNIŠKI nesreci 
 11. Regijska ocena ogroženosti ob JEDRSKI ali RADIOLOŠKI nesreči