Facebook
Twitter
YouTube

Predstavitev izpostave


Foto: Darko Škerjanc

Izpostava URSZR Postojna s Centrom za obveščanje je ena izmed trinajstih izpostav URSZR, ki opravlja naloge na nivoju Notranjske. Temeljne naloge sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč, preprečevanje naravnih in drugih nesreč, obveščanje, opozarjanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje in pomoč, organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdrževanje drugih oblik pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč, mobilizacija ter aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov, reševanje in pomoč, ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče, itd.

 SPLOŠNI PODATKI O OBMOČJU IZPOSTAVE URSZR POSTOJNA (NOTRANJSKI):

Severovzhodni del - 5 občin: Bloke, Loška dolina, Cerknica, Postojna in Pivka  (značilnost je apnenčast kraški teren z množico kotanj, jam in podzemnih sistemov ter značilna presihajoča jezera),

Jugozahodni in južni del - 5 občin: Komen, Sežana, Divača, Hrpelje –Kozina in Ilirska Bistrica  (značilni kraški teren s podzemnimi jamami - KRAS in pa tipični flišni teren v Brkinih),

 Inštitucije regijskega pomena: