Facebook
Twitter
YouTube

Sile za zaščito, reševanje in pomoč na ravni regije

Organiziranost sil za zaščito in reševanje na ravni regije

Na območju Notranjske so pripradniki razporejeni v naslednje enote CZ:

ter naslednjimi pogodbenimi pripadniki CZ:

Dodatne informacije v zvezi z organiziranostjo sil za zaščito in reševanje so dostopne na naslednjih povezavah: