Facebook
Twitter
YouTube

Sistem zvez ZARE

V Sloveniji na področju zaščite, reševanja in pomoči uporabljamo enoten in avtonomen sistem radijskih zvez na kratko poimenovan ZARE. Za njegovo tehnično brezhibnost in nemoteno delovanje skrbi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Komunikacijsko središče sistema je v Regijskem centru za obveščanje Slovenj Gradec, v katerem upravljajo z radijskim prometom in zagotavljajo povezovanje uporabnikov v javne in druge funkcionalne telekomunikacijske sisteme.

Sistem zvez ZARE zagotavlja 95-odstotno pokritost terena z radijskim signalom stacionarne repetitorske mreže in stoodstotno pokritost terena ob uporabi mobilnih repetitorskih postaj.

ZGRADBA SISTEMA ZA-RE

Sistem ZA-RE sestavljata dva med seboj funkcijsko povezana podsistema: - Podsistem radijskih zvez je namenjen imetnikom radijskih postaj za medsebojne pogovore in pogovore z regijskim centrom in - Podsistem osebnega klica, ki je namenjen klicanju imetnikov sprejemnikov osebnega klica - pager sistem.

VRSTE RADIJSKIH ZVEZ

Neposredne radijske zveze, radijske zveze prek repetitorskih postaj, radijske zveze prek verige rep. postaj, povezave v javno telefonsko omrežje.

 Vse kanale sistema radijskih zvez ZA-RE, lahko razdelimo v skupine: - kanali repetitorjev od 01 do 32, - simpleksni kanali od 33 do 50 (izhodne frekvence repetitorjev), - simpleksni kanali od 51 do 68 (vhodne frekvence repetitorjev).

PREDNOSTI SISTEMA ZVEZ ZARE

-  Neodvisen od javnih sistemov radijskih zvez, -  enostaven za uporabo ter -  deluje ob izrednih razmerah.

NOTRANJSKA REGIJA

Na območju NOTRANJSKE imamo  naslednje repetitorske oddajnike:

Numerična   oznaka kanala (A-analogni)

Lokacija   repetitorja

Regija

Regijski   center za obveščanje

02

Pregarje

Notranjska

Postojna

05

Pečna reber

Notranjska

Postojna

24

Zidovnik

Notranjska

Postojna

26

Nanos

Notranjska

Postojna

27

Slivnica

Notranjska

Postojna

28

Artviže

Notranjska

Postojna

29A

Goranje poljane/

Loška dolina

Notranjska

Postojna

- Analogne repetitorske postaje

 

Numerična   oznaka kanala (D-digitalni)

Lokacija   repetitorja

Regija

Regijski   center za obveščanje

24

Zidovnik

Notranjska

Postojna

26

Nanos

Notranjska

Postojna

27

Slivnica

Notranjska

Postojna

-Digitalne repetitorske postaje- DMR

 

Zveze

ZA-RE

Prikaz   uporabnosti analognih repetitorskih   kanalov po občinah v regiji

Sežana

Divača

Komen

Hrpelje.-Kozina

Ilirska Bistrica

Postojna

Pivka

Cerknica

Bloke

Loška

Dolina

Odprt

repetit.-A   (SD)

02 , 28 , 26

27, 29A

Dodeljen   repeti.-A (SD)

24

24

28

28

02

05

05

27

27

29A

Dodeljeni   simpl.-A

39

39

39

39

42

41

41

43

43

44

Simpl.-A

Simpleksne kanale od 35 do 50  in od 51 do 68  dodeli na zahtevo ReCO Postojna, razen 40   kanala

-Uporabnost repetitorskih (SD) ter simpleksnih (SI/IS) kanalov v sistemu zvez ZA-RE na nivoju Notranjske regije

 


Dodatne informacije najdete na naslednjih povezavah: