Facebook
Twitter
YouTube

Razpisi in natečaji

2015/2016 - RAZPIS NATEČAJA "NARAVNE IN DRUGE NESREČE - DELUJMO PREVENTIVNO"

V šolskem letu 2015/2016 je URSZR razpisala že 20. natečaj »Naravne in druge nesreče« za predšolsko in šolsko mladino. Tema natečaja je Delujmo preventivno.

Namen oziroma cilj natečaja v šolskem letu 2015/2016 je, da se mladi zavedo, da jim preventivno znanje in ravnanje lahko pomaga preprečiti nesrečo ali pa jim pomaga, da med ali po nesreči pravilno ravnajo in s tem pripomorejo k zmanjšanju škode oziroma lahko sebi ali nekomu drugemu rešijo življenje.

 Vzgojitelji in učitelji naj izdelke pošljejo na Izpostavo URSZR Postojna do 5. februarja 2016.

 Prispele likovne in literarne izdelke bosta februarja 2016 ocenili regijski komisiji Izpostave URSZR Postojna. Komisiji bosta iz vsake kategorije izbrali po 5 del - skupno 35 del.

 Izpostava URSZR Postojna bo nato na državni izbor poslala 20 likovnih in 15 literarnih del. Med prispelimi izdelki iz vseh izpostav URSZR bosta državni komisiji za izbor likovnih in literarnih del izbrali po 5 del iz vsake kategorije (skupaj 35 del).

 Vsi izdelki, ki bodo poslani na državni natečaj postanejo last URSZR, ki jih ima pravico objaviti ali uporabiti v kakršne koli druge namene.

SODELOVANJE IN SMERNICE ZA IZDELAVO IZDELKOV

 Natečaj je namenjen otrokom v vrtcih, učencem osnovnih šol ter učencem osnovnih šol s prilagojenim programom. Otroci so razdeljeni v štiri starostne kategorije.

Kategorija

Udeleženci

Literarni   izdelki

Likovni   izdelki

1.

Predšolski otroci

*

Tema

“Delujmo preventivno”

2.

Učenci  I. triletja OŠ

Učenci OŠ s prilagojenim programom

Neumetnostno ali umetnostno besedilo na temo

“Delujmo preventivno”

Tema

“Delujmo preventivno”

3.

Učenci II. triletja OŠ

Učenci OŠ s prilagojenim programom

Neumetnostno ali umetnostno besedilo na temo

“Delujmo preventivno”

Tema

“Delujmo preventivno”

4.

Učenci III. triletja OŠ

Učenci OŠ s prilagojenim programom

Neumetnostno ali umetnostno besedilo na temo

“Delujmo preventivno”

Tema

“Delujmo preventivno”

*Predšolski otroci ne sodelujejo pri izdelavi literarnih izdelkov

Mladi naj pišejo in rišejo o tem, kako jim je preventivno znanje in ravnanje pomagalo preprečiti nesrečo ali pa jim je pomagalo, da so med ali po nesreči pravilno ravnali in s tem pripomogli k zmanjšanju škode oziroma so sebi ali nekomu drugemu rešili življenje.

 ROK ZA IZDELAVO IZDELKOV

Vrtci in šole naj likovna in literarna dela pošljejo na Izpostavo URSZR Postojna na naslov:

Izpostava URSZR Postojna

Kolodvorska 5, 6230 Postojna

 S pripisom: natečaj »Naravne in druge nesrečeDelujmo preventivno « najkasneje do

5. februarja 2016.

 Izpostava URSZR Postojna bo spomladi 2016 nagradila 35 avtorjev najbolj domiselnih likovnih in literarnih izdelkov iz regije, njihovim mentorjem pa bo podelila potrdila.

 Maja 2016 bo državna zaključna prireditev natečaja, na kateri bo URSZR 35 najboljšim avtorjem likovnih in literarnih del ter njihovim mentorjem podelila nagrade, priznanja in potrdila.

 Nagrajena likovna in literarna dela bodo na ogled v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani.

 DODATNE INFORMACIJE IN KONTAKTNE OSEBE

Dodatne informacije o natečaju so na voljo:

ga. Amedeja Oven

Izpostava URSZR Postojna

telefonska številka 05 728 0 226

Udeleženci natečaja lahko dobijo informacije o razpisani temi (ter ostalih naravnih in drugih nesrečah) na naši spletni strani: www.sos112.si

-       zgibanke, plakati in spoti www.sos112.si/slo/page.php?src=sv112.htm

-       Ježkovi hiši http://www.sos112.si/jezek.html 

Pri izdelavi likovnih in literarnih izdelkov vam želimo veliko ustvarjalnega uspeha!