Facebook
Twitter
YouTube

Regijske ocene ogroženosti

Zahodnoštajerska regija ima izdelane naslednje ocene ogroženosti:


Skladno s prvo točko 4. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov ZiR (Uradni list RS, številka 24/12, 78/16 in 26/19) objavljamo povzetke regijskih ocen ogroženosti, in sicer: