Facebook
Twitter
YouTube

Sile za zaščito, reševanje in pomoč na regijski ravni

Civilna zaščita oz. dolžnostne enote:
  • ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE ZAHODNOŠTAJERSKE REGIJE
  • TEHNIČNO REŠEVALNA ENOTA
  • ODDELEK ZA RKB IZVIDOVANJE CELJE
  • SLUŽBA ZA PODPORO
  • REGIJSKI CENTER ZA OBVEŠČANJE
  • REGIJSKI LOGISTIČNI CENTER
  • DRŽAVNA ENOTA NUS – EKIPA CELJE

Dodatne informacije v zvezi z organiziranostjo sil za zaščito in reševanje so dostopne na naslednjih povezavah: