Facebook
Twitter
YouTube

Prijava gasilske vaje

Na podlagi Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, številka 104/08) se za organiziranje vaj gasilskih društev uporablja poseben obrazec.

Obrazec