Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKI CENTER ZA OBVEŠČANJE CELJE


Foto: B. Oprešnik

ReCO Celje pokriva območje Zahodnoštajerske regije, in sicer:
  • območje 8 upravnih enot: Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Žalec;
  • območje 33 občin: Bistrica ob Sotli, Braslovče, MO Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno on Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, MO Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče in Žalec;
  • območje, na katerem je 834 naselij;
  • območje, na katerem prebiva 261.255 prebivalcev (Vir: SURS, december 2018);
  • območje, ki meri 2.386 km2;
  • območje, ki meji na Avstrijo in na Hrvaško.