Portal URSZR - Izpostava Maribor - Dogodki izpostave Maribor <![CDATA[Evropski dan številke za klic v sili 112]]>
V Sloveniji smo uvedli številko 112 že leta 1997 kot druga evropska država. Na tej številki je ljudem dosegljiva nujna medicinska pomoč, pomoč gasilcev, nujna veterinarska pomoč, pomoč gorskih, jamarskih in drugih reševalnih enot ter policije.

V Izpostavi URSZR Maribor so nas ob dnevu številke 112 obiskali otroci vrtcev in srednjih šol ter se seznanili z delom operaterja ReCO Maribor. ReCO Maribor je tega dne obiskalo 180 otrok in dijakov z vzgojiteljicami in profesorji.]]>
Thu, 13 Feb 2020 00:00:00 +0100
<![CDATA[POSVET STRUKTUR ZAŠČITE IN REŠEVANJA V VZHODNO ŠTAJERSKI]]> Thu, 23 Jan 2020 00:00:00 +0100 <![CDATA[Razpis za podelitev priznanj in nagrad za leto 2019]]> Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +0100 <![CDATA[Načrft izobraževanja in usposabljanja 2020]]> NAČRT
IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA S PODROČJA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESREČAMI V IZOBRAŽEVALNEM CENTRU ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE RS
V LETU 2020
]]>
Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +0100
<![CDATA[Obisk v Uradu za CZ Avstrijske Štajerske v Gradcu]]> Že več let poteka aktivno obmejno sodelovanje med Upravo RS za zaščito in reševanje in Uradom deželne vlade Štajerske. Sodelovanje poteka na podlagi dvostranskega sporazuma Republike Slovenije z R Avstrijo na področju varstva pred naravnim in drugimi nesrečami. Med skupno izvedenimi aktivnostmi so tudi delovni obiski s področja zaščite in reševanja , ki jih pripravlja ena in druga stran.

V petek , dne 25.10.2019 smo se predstavniki Izpostave URSZR s sodelavci iz ReCO Maribor udeležili strokovnega obiska v Uradu za CZ deželne vlade Avstrijske Štajerske v Gradcu. Avstrijski kolegi so nam predstavili delo oddelka za psihosocialno podporo, ki deluje v okviru Urada. V nadaljevanju je bilo predstavljeno načrtovanje v CZ in daljša prezentacija odziva v CZ in predstavitev Nacionalnega centra za opozarjanje in alarmiranje v Gradcu. S tovrstnimi obiski se spoznava sistem zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah v obeh deželah, izmenjajo se različne delovne prakse v luči dobrega medsebojnega obmejnega sodelovanja.
]]>
Mon, 11 Nov 2019 00:00:00 +0100
<![CDATA[USPEŠNO KONČANI INTERVENCIJI NUS V MARIBORU]]> Dne 31.10.2019 in 3.11.2019 so pripadniki državne enote za varstvo pred NUS uspešno onesposobili obe letalski bombi, ki sta bili najdeni na dveh različnih lokacijah v Mariboru.

Prva letalska bomba je bila najdena dne 26.10.2019 v neposredni bližini nakupovalnega središča Europark, druga dne 27.10.2019 na nasipu ob železniški progi. Za varno onesposobitev obeh najdenih NUS se je izvedel zaščitni ukrep evakuacije (v radiju do 300 metrov) in dodatno še ukrep zaklanjanja ( v radiju od 300-600 m). Na širšem območju so bile zapore cest.
Evakuacija je v obeh primerih potekala od 8:00 do 12.00 ure. Evakuacijsko sprejemališče je bilo na lokaciji Dvorane Tabor v Mariboru. Po končani evakuaciji so bile prožene sirene JA –opozorilo na nevarnost, po končanem uničenju NUS pa so sirene oznanile konec nevarnosti.

V pripravah za varno uničenje NUS in aktivnostih dne 31.10.2019 in 3.11.2019 so sodelovali predstavniki različnih služb, ustanov in podjetij:
- Državna enota za varstvo pred NUS
-Izpostava URSZR Maribor
-URSZR
-Služba ZiR MO Maribor
-poveljnik CZ VŠR, MO Maribor in njegov namestnik
-GB Maribor
-JGS Maribor
-GZ Maribor
-PU Maribor
-Nigrad
-DARS
-Pomgrad
-Marprom
-Slovenske železnice
-RKS-OZ Maribor
-Elektro Maribor
-ZD Adolfa Drolca Maribor
-NMP -Dispečerski center zdravstva Maribor
-Univerzitetni klinični center Maribor
-Medobčinsko redarstvo Maribor
-Služba za odnose z javnostjo MO Maribor
-Služba za GIS MO Maribor
-Obrtna in gospodarska zbornica Maribor
-Upravniki stanovanjskih objektov
-Javna agencija za civilno letalstvo RS
-Plinarna Maribor
-Plinovodi
-Europark-Aktiva varovanje

]]>
Wed, 06 Nov 2019 00:00:00 +0100
<![CDATA[Predstavitev dela Izpostave URSZR Maribor]]> Tue, 10 Sep 2019 00:00:00 +0200 <![CDATA[Razpis 24.natečaja »Naravne in druge nesreče]]> Razpis 24.natečaja »Naravne in druge nesreče –Bolje pripravljen kot poplavljen« v šolskem letu 2019/2020

Uprava RS za zaščito in reševanje bo v šolskem letu 2019/2020 za predšolsko in šolsko mladino razpisala 24. natečaj »Naravne in druge nesreče«. Tema letošnjega natečaja je Bolje pripravljen kot poplavljen.

Cilj natečaja »Bolje pripravljen kot poplavljen!« je, da mlade, njihove starše, vzgojitelje in učitelje ozavestimo oziroma informiramo o možnih ukrepih, pravilnem ravnanju in ukrepanju pred poplavo, ob napovedi poplave, med njo in po njej z namenom izvajanje osebne in vzajemne zaščite, saj s preventivnim znanjem in ravnanjem lahko nekatere poplave preprečijo, pri nekaterih poplavah pa pripomorejo k zmanjšanju škode oziroma sebi ali komu drugemu rešijo življenje.

Na Izpostavo URSZR Maribor pošljite likovne in literarne izdelke do 24.februarja 2020. Regijska komisija bo iz vsake starostne kategorije izbrala po 5. izdelkov in jih v mesecu marcu poslala na državni izbor.

Razpis natečaja in podrobnejša navodila najdete v priponkah.

Želimo vam veliko uspeha pri izdelavi likovnih in literarnih izdelkov.
]]>
Mon, 02 Sep 2019 00:00:00 +0200
<![CDATA[25. regijsko preverjanje usposobljenosti PP]]>
Na regijskem preverjanju usposobljenosti je sodelovalo 11 ekip prve pomoči Civilne zaščite občin, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij. Preverjanje je potekalo na štirih delovnih točkah v mestnem središču Maribora. Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti je bila preverjanje delovanja in usposobljenosti ekip prve pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, in sicer : utopitev pri Vodnem stolpu na Lentu , neurje v Parku, prometna nesreča na Grajskem trgu in pretep na Glavnem trgu. Na ta način smo približali prvo pomoč javnosti in občanom ter prikazali delo in poslanstvo ekip prve pomoči, članom ekip pa omogočili preizkus znanja v reševalnih aktivnostih, kot bi dejansko potekale ob nesrečah.

Ob tekmovanju je potekala predstavitev dejavnosti različnih služb, ki se vključujejo v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter tudi drugih služb in nevladnih organizacij in sicer:
- GRS Maribor
- REPS Maribor
- NMP Maribor
- MNZ PU Maribor
- RKS OZ Maribor
- Drog Art
- Gasilska brigada Maribor
- Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri MOM
- Dispečerska služba zdravstva Maribor
- Klic v sili - številka 112
- Turistična promocija mesta Maribor

Največ znanja ob nudenju pomoči ponesrečencem je pokazala prvouvrščena ekipa PP RK občine Oplotnica, ki se bo udeležila državnega preverjanja organiziranega v začetku oktobra na Ptuju.

Čestitke vsem udeležencem regijskega preverjanja.

Zapisala: Darja Adam Pak
Foto: Špela Stanjko]]>
Mon, 17 Jun 2019 00:00:00 +0200
<![CDATA[Zaključna prireditev regijskega natečaja »Neurje«]]>
Znani so tudi nagrajenci državnega natečaja, za likovna dela so bili nagrajeni; Maksim Kužnar z mentorico Jano Kolarič iz Vrtca Studenci, enota Pekre, Oleksandra Borodulina z mentorico Renato Časar iz OŠ Draga Kobala in Aljoša Pirc z mentorico Polono Maher iz OŠ Rudolfa Maistra Šentilj, za literarna dela sta nagrajenca: Ava Vorih z mentorico Renato Časar in Lara Mali z mentorico Tatjano Praprotnik Žaucer, obe iz OŠ Draga Kobala. Zaključna državna prireditev bo potekala v Izobraževalnem centru na Igu, dne 15.5.2019.]]>
Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200