Napaka
Pretvorba v številko.
Števlika je prevelika.