Portal URSZR - Izpostava Maribor - Dogodki izpostave Maribor <![CDATA[Izbor natečaja 2017/18]]>
Izpostava Maribor je meseca avgusta 2017 poslala vrtcem in osnovnim šolam Vzhodno štajerske regije razpis za 22. natečaj »Naravne in druge nesreče« za predšolsko in šolsko mladino na temo » KLIC NA ŠTEVILKO 112«.

Na razpisu je sodelovalo 19 osnovnih šol ( 3 podružnične šole) in 9 vrtcev (iz 15 enot). Na natečaju je sodelovalo 650 otrok in skupaj 127 mentorjev.
Literarna dela je ocenjevala regijska komisija v naslednji sestavi: predsednica komisije: Romana Fekonja, profesorica slovenskega jezika, član: Stanislav Brumec, iz Izpostave URSZR Maribor in članica: Sonja Kocbek, iz Izpostave URSZR Maribor.
Komisija je izmed vseh prispelih del izbrala po pet najboljših del iz dveh starostnih kategorij, in 4 dela iz 4. starostne kategorije, saj jih več ni prejela, skupaj 14 literarnih del. Izbrana dela bodo v mesecu marcu poslana na državni izbor. Pri izboru je komisija upoštevala naslednja merila: - tematsko ustreznost - izvirnost besedila - jezikovni slog in - celovitost besedila
Likovna dela je ocenjevala regijska komisija v sestavi: predsednica komisije: Mojca Krajnc, profesorica likovne umetnosti, članica: Mojca Bračič, iz Izpostave URSZR Maribor članica: Darja Adam Pak, iz Izpostave URSZR Maribor.
Komisija je izmed vseh prispelih del izbrala po pet najboljših del iz štirih starostnih kategorij, skupaj 20 likovnih del in jih poslala na državni izbor. Pri izboru najboljših likovnih del je komisija upoštevala sledeča merila: - starostni stopnji primeren likovni izraz, - izvirnost del, - tematsko ustreznost.
Nagrajencem regijskega natečaja iskreno čestitamo, vsem ostalim sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje na natečaju. Želimo si vašega sodelovanja tudi v naslednjem šolskem letu. Zaključna regijska prireditev natečaja bo v mesecu aprilu.]]>
Tue, 10 Apr 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[Zaključna prireditev natečaja 2017/18]]> Tue, 10 Apr 2018 00:00:00 +0200 <![CDATA[1. marec - svetovni dan Civilne zaščite]]> Osrednja regijska slovesnost ob Dnevu CZ za območje Vzhodno Štajerske regije, Grad Slovenska Bistrica, Viteška dvorana, 6.3.2018

V počastitev 1. marca – dneva Civilne zaščite je Štab Civilne zaščite za Vzhodno Štajersko z Upravo RS za zaščito in reševanje - Izpostavo Maribor, v sodelovanju z Občino Slovenska Bistrica, organiziral v torek 6. marca 2018, ob 17. uri v Viteški dvorani gradu Slovenska Bistrica, osrednjo regijsko slovesnost s podelitvijo priznanj in nagrad Civilne zaščite.

Ob tej priložnosti so bila vročena priznanja Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite, poklicnih in prostovoljnih reševalnih sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč za leto 2017.

Za območje Vzhodno Štajerske je bilo podeljeno skupaj 21 priznanj Civilne zaščite, od tega:
• 12 bronastih znakov Civilne zaščite,
• 5 srebrnih znakov Civilne zaščite,
•1 zlat znake Civilne zaščite in
• 3 plakete Civilne zaščite.

Ta priznanja so zahvala za dolgoletno in požrtvovalno delo na področju zaščite, reševanja in pomoči, številna pa tudi za hrabra dejanja ob različnih vrstah nesreč.

Vse prisotne na prireditvi je pozdravil župan občine gostiteljice, g. Dr. Ivan Žagar. Slavnostni govornik je bil direktor URSZR g. Darko But.

Iskrene čestitke dobitnicam in dobitnikom letošnjih priznanj Civilne zaščite.

Prav tako iskrene čestitke ob letošnjem dnevu Civilne zaščite vsem pripadnicam in pripadnikom Civilne zaščite, reševalkam in reševalcem ostalih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, ki sodelujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v regiji in širše.

Iskrena zahvala za gostoljubnost in pomoč pri organizaciji in izvedbi letošnje osrednje regijske prireditve: gostiteljici Občini Slovenska Bistrica, Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica, glasbeni skupini Gemaj in vokalni skupini Vivere za umetniško izveden kulturni program, Turistični Kmetiji Goričan za okusno pogostitev ter vsem ostalim, ki so kakorkoli pripomogli k organizaciji in izvedbi letošnje regijske slovesnosti.]]>
Wed, 07 Mar 2018 00:00:00 +0100
<![CDATA[Načrt izobraževanja in usposabljanja VPNDN 2018]]>
]]>
Tue, 19 Dec 2017 00:00:00 +0100
<![CDATA[Razpis URSZR za podelitev priznanj in nagrad CZ za leto 2018]]>
]]>
Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0100
<![CDATA[Regijska vaja »Mariborsko Pohorje 2017«]]> Vaja "Mariborsko Pohorje 2017" bo v soboto, 4. novembra 2017, med 9. in 12. uro in bo praktični prikaz posameznih aktivnosti, ki bi jih bilo treba izvesti ob nesreči na Pohorski vzpenjači, v kateri bi bilo udeleženo tudi manjše letalo.

]]>
Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Razpis natečaja za šolsko leto 2017/2018]]> Thu, 24 Aug 2017 00:00:00 +0200 <![CDATA[23. regijsko preverjanje usposobljenosti]]>
Na regijskem preverjanju je sodelovalo enajst ekip prve pomoči. Preverjanje je potekalo na štirih delovnih točkah, kjer so člani ekip nudili prvo pomoč poškodovanim ob različnih situacijah. Izven konkurence so tekmovale tri ekipe in sicer: Ekipa PP PU maribor, Ekipa Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor in Ekipa Prve gimnazije Maribor.]]>
Mon, 22 May 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Zaključna prireditev regijskega natačeaja]]>
Na ogled je bila tudi razstava nagrajenih risbic, ki so bila v mesecu marcu poslana na državni izbor. Gasilska brigada Maribor je s kratko predstavitvijo predstavila svoje delovanje in peljala otroke in mentorje na ogled prostorov in posebnega vozila, ki ga uporabljajo ob intervencijah z nevarnimi snovmi. Ker se na isti lokaciji nahaja tudi Regijski center za obveščanje Izpostave Maribor so se otroci seznanili tudi z delom operaterjev.

Izbrana sta bila najaktivnejši vrtec, letos je to vrtec Pobrežje in osnovna šola Voličina. Za nagrado sta prejela priznanje in 40 odsevnih brezrokavnikov.

Znani so tudi nagrajenci državnega natečaja, iz naše Izpostave so to; za likovna dela:

1. Ema Stefanov iz vrtca Jadvige Golež z mentoricama Miro Jerovšek in Nado Mrša,
2. Tinkara Jesenek iz OŠ Kajetana Koviča Poljčane z mentorico Renato Jesenek,
3. Martin Tin Gutman iz OŠ Kungota, PŠ Svečina z mentorico Sonjo Marko,
4. Julija Malajner Cimperc iz OŠ Rudolfa Maistra Šentilj z mentorico Polono Maher]]>
Mon, 08 May 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Utrinki iz prireditve ob 1.marcu - Dan CZ, Hoče 3.3.2017]]> Mon, 06 Mar 2017 00:00:00 +0100