Portal URSZR - Izpostava Maribor - Dogodki izpostave Maribor <![CDATA[Razpis 24.natečaja »Naravne in druge nesreče]]> Razpis 24.natečaja »Naravne in druge nesreče –Bolje pripravljen kot poplavljen« v šolskem letu 2019/2020

Uprava RS za zaščito in reševanje bo v šolskem letu 2019/2020 za predšolsko in šolsko mladino razpisala 24. natečaj »Naravne in druge nesreče«. Tema letošnjega natečaja je Bolje pripravljen kot poplavljen.

Cilj natečaja »Bolje pripravljen kot poplavljen!« je, da mlade, njihove starše, vzgojitelje in učitelje ozavestimo oziroma informiramo o možnih ukrepih, pravilnem ravnanju in ukrepanju pred poplavo, ob napovedi poplave, med njo in po njej z namenom izvajanje osebne in vzajemne zaščite, saj s preventivnim znanjem in ravnanjem lahko nekatere poplave preprečijo, pri nekaterih poplavah pa pripomorejo k zmanjšanju škode oziroma sebi ali komu drugemu rešijo življenje.

Na Izpostavo URSZR Maribor pošljite likovne in literarne izdelke do 24.februarja 2020. Regijska komisija bo iz vsake starostne kategorije izbrala po 5. izdelkov in jih v mesecu marcu poslala na državni izbor.

Razpis natečaja in podrobnejša navodila najdete v priponkah.

Želimo vam veliko uspeha pri izdelavi likovnih in literarnih izdelkov.
]]>
Mon, 02 Sep 2019 00:00:00 +0200
<![CDATA[25. regijsko preverjanje usposobljenosti PP]]>
Na regijskem preverjanju usposobljenosti je sodelovalo 11 ekip prve pomoči Civilne zaščite občin, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij. Preverjanje je potekalo na štirih delovnih točkah v mestnem središču Maribora. Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti je bila preverjanje delovanja in usposobljenosti ekip prve pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, in sicer : utopitev pri Vodnem stolpu na Lentu , neurje v Parku, prometna nesreča na Grajskem trgu in pretep na Glavnem trgu. Na ta način smo približali prvo pomoč javnosti in občanom ter prikazali delo in poslanstvo ekip prve pomoči, članom ekip pa omogočili preizkus znanja v reševalnih aktivnostih, kot bi dejansko potekale ob nesrečah.

Ob tekmovanju je potekala predstavitev dejavnosti različnih služb, ki se vključujejo v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter tudi drugih služb in nevladnih organizacij in sicer:
- GRS Maribor
- REPS Maribor
- NMP Maribor
- MNZ PU Maribor
- RKS OZ Maribor
- Drog Art
- Gasilska brigada Maribor
- Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri MOM
- Dispečerska služba zdravstva Maribor
- Klic v sili - številka 112
- Turistična promocija mesta Maribor

Največ znanja ob nudenju pomoči ponesrečencem je pokazala prvouvrščena ekipa PP RK občine Oplotnica, ki se bo udeležila državnega preverjanja organiziranega v začetku oktobra na Ptuju.

Čestitke vsem udeležencem regijskega preverjanja.

Zapisala: Darja Adam Pak
Foto: Špela Stanjko]]>
Mon, 17 Jun 2019 00:00:00 +0200
<![CDATA[Zaključna prireditev regijskega natečaja »Neurje«]]>
Znani so tudi nagrajenci državnega natečaja, za likovna dela so bili nagrajeni; Maksim Kužnar z mentorico Jano Kolarič iz Vrtca Studenci, enota Pekre, Oleksandra Borodulina z mentorico Renato Časar iz OŠ Draga Kobala in Aljoša Pirc z mentorico Polono Maher iz OŠ Rudolfa Maistra Šentilj, za literarna dela sta nagrajenca: Ava Vorih z mentorico Renato Časar in Lara Mali z mentorico Tatjano Praprotnik Žaucer, obe iz OŠ Draga Kobala. Zaključna državna prireditev bo potekala v Izobraževalnem centru na Igu, dne 15.5.2019.]]>
Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200
<![CDATA[Natečaj Naravne in druge nesreče 2018/2019]]>
Izpostava Maribor je meseca avgusta 2018 poslala vrtcem in osnovnim šolam Vzhodno štajerske regije razpis za 23. natečaj »Naravne in druge nesreče« za predšolsko in šolsko mladino na temo » NEURJE«.

Na razpisu je sodelovalo 14 osnovnih šol ( 2 podružnične šole) in 8 vrtcev (iz 11 enot). Na natečaju je sodelovalo 358 otrok in skupaj 114 mentorjev.

Literarna dela je ocenjevala regijska komisija v naslednji sestavi:
-predsednica komisije: Romana Fekonja, profesorica slovenskega jezika,
-član: Stanislav Brumec, iz Izpostave URSZR Maribor in
-članica: Sonja Kocbek, iz Izpostave URSZR Maribor

Komisija je izmed vseh prispelih del izbrala po pet najboljših del iz štirih starostnih kategorij, skupaj 15 literarnih del. Izbrana dela bodo v mesecu marcu poslana na državni izbor. Pri izboru je komisija upoštevala naslednja merila:
- tematsko ustreznost
- izvirnost besedila
- jezikovni slog in
- celovitost besedila

Likovna dela je ocenjevala regijska komisija v sestavi:
-predsednica komisije: Mojca Krajnc, profesorica likovne umetnosti,
-članica: Mojca Bračič, iz Izpostave URSZR Maribor
-članica: Darja Adam Pak, iz Izpostave URSZR Maribor

Komisija je izmed vseh prispelih del izbrala po pet najboljših del iz treh starostnih kategorij, razen iz 4. starostne kategorije je izbrala le 4 dela, saj jih več ni prejela, skupaj 19 likovnih del in jih bo poslala na državni izbor. Pri izboru najboljših likovnih del je komisija upoštevala sledeča merila:
- starostni stopnji primeren likovni izraz,
- izvirnost del,
- tematsko ustreznost.

Nagrajencem regijskega natečaja iskreno čestitamo, vsem ostalim sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje na natečaju. Želimo si vašega sodelovanja tudi v naslednjem šolskem letu. Zaključna regijska prireditev natečaja bo v mesecu aprilu.

]]>
Wed, 13 Mar 2019 00:00:00 +0100
<![CDATA[1.marec - svetovni dan CZ]]> NARODNI DOM MARIBOR, 6.3.2019

Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Maribor je organizirala osrednjo regijsko prireditev ob dnevu Civilne zaščite, s slovesno podelitvijo priznanj in nagrad Civilne zaščite.

Prireditev je potekala v sredo, 6. marca 2019 ob 17. uri v veliki dvorani Narodnega doma v Mariboru. Podeljena so bila priznanja in plakete posameznikom in organizacijam, ki so se izkazali pri varovanju človeških življenj in lastnine ob naravnih in drugih nesrečah.

V Vzhodno štajerski regiji je bilo tokrat podeljenih 15 priznanj CZ, od tega 11 bronastih in 4 srebrni, prav tako smo podelili dve plaketi CZ.

Vse zbrane na podelitvi je pozdravil župan MOM g- Saša Arsenovič. Slavnostni govornik je bil poveljnik CZ RS g- Srečko Šestan.

Kulturno dogajanje so nam popestrili učenci konservatorija za glasbo in balet iz Maribora z vednozelenimi jazzovsko obarvanimi slovenskimi popevkami. V preddverju dvorane je bila tudi manjša razstava likovnih del otrok iz vrtcev in osnovnih šol regije, ki so sodelovali na natečaju na temo: Neurje.]]>
Fri, 08 Mar 2019 00:00:00 +0100
<![CDATA[Delni regijski načrt ZiR ob velikem požaru]]> DELNI REGIJSKI NAČRT ZIR OB VELIKEM POŽARU V NARAVNEM OKOLJU V VZHODNO ŠTAJERSKI REGIJI

V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/2012) je Izpostava URSZR Maribor izdelala Delni regijski načrt ZIR ob velikem požaru v naravnem okolju v VŠR.

Delni regijski načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju v Vzhodno štajerski regiji, verzija 1.0 je usklajen z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju, Verzija 3.0. Izdelan je po predhodnih usklajevanjih z nosilci dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči ter javni objavi predloga delnega regijskega načrta.

Omenjen delni načrt si lahko ogledate v prilogi ali na sedežu Izpostave URSZR Maribor, Bezjakova 151, 2341 Limbuš, v času uradnih ur po predhodni najavi. Kontaktna oseba: Darja Adam Pak, 02 25 06 912.
]]>
Wed, 23 Jan 2019 00:00:00 +0100
<![CDATA[Predlog delnega regijskega načrta ob velikem požaru]]> Predlog Delnega regijskega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju v Vzhodno štajerski regiji


Javna objava predloga delnega regijskega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju v Vzhodno štajerski regiji, verzija 1.0.


Na podlagi 12. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/12), Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Maribor objavlja predlog Delnega regijskega načrta zaščite in reševanja velikem požaru v naravnem okolju v Vzhodno štajerski regiji.

Prav tako je naveden delni načrt v pisni obliki, v času uradnih ur izpostave in predhodni najavi, na vpogled v prostorih Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostava Maribor, Bezjakova 151, Limbuš od dne 15.11.-15.12.2018. Morebitne pripombe na predlog delnega načrta nam posredujte do 15.12.2018 na e- naslov Izpostave Maribor.
]]>
Thu, 15 Nov 2018 00:00:00 +0100
<![CDATA[Natečaj Naravne in druge nesreče 2018/2019]]>
Uprava RS za zaščito in reševanje bo v šolskem letu 2018/2019 za predšolsko in šolsko mladino razpisala 23. natečaj »Naravne in druge nesreče -Neurje«. Tema letošnjega natečaja je Neurje.

Namen letošnjega natečaja je, da se mladi seznanijo z neurjem in z njenimi morebitnim posledicami ter da spoznajo, da neurij ni mogoče preprečiti, lahko pa se nanje ustrezno pripravijo in s tem preprečijo ali omilijo posledice in škodo.

Na Izpostavo URSZR pošljite likovne in literarne izdelke do 4.februarja 2019.Regijska komisija bo iz vsake kategorije izbrala po 5. del iz vsake kategorije in jih poslala na državni izbor. Razpis in podrobnejša navodila najdete v priponkah.

Želimo vam veliko uspeha pri izdelavi likovnih in literarnih izdelkov.]]>
Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[24.reg.preverjanje ekip PP in CZ]]>
Na regijskem preverjanju usposobljenosti je sodelovalo 12 ekip prve pomoči Civilne zaščite občin, zavodov in drugih organizacij, od tega 10 ekip v konkurenci, ekipa PP Policijske uprave Maribor in ekipa PP Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor sta sodelovali izven konkurence.

Preverjanje je potekalo na štirih delovnih točkah v mestnem središču Slovenske Bistrice. Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti je bila preverjanje delovanja in usposobljenosti ekip prve pomoči ob prometni nesreči, požaru, nesreči na javni prireditvi, nesreči v gozdu. Na ta način smo približali prvo pomoč javnosti in občanom ter prikazali delo in poslanstvo ekip prve pomoči, članom ekip pa omogočili preizkus znanja v reševalnih aktivnostih, kot bi dejansko potekale ob nesrečah.

Ob tekmovanju je potekala predstavitev dejavnosti različnih služb, društev in organizacij, ki delujejo v regiji oziroma lokalni skupnosti:
- Gorska reševalna služba Maribor
- Slovenska vojska-670. log. polk
- RKS OZ Slovenska Bistrica
- Turistično društvo Tinje
- PGD Šmartno na Pohorju
- Služba nujne medicinske pomoči
- Javni zavod za kulturo
- grad Slovenska Bistrica
- Policijska uprava Maribor

Največ znanja ob nudenju pomoči ponesrečencem so pokazale prvouvrščena ekipa PP RK občina Oplotnica, drugouvrščena je ekipa PP PGD Zg.Bistrica in tretjeuvrščena ekipa PP PGD Poljčane.

Ekipa PP RK občine Oplotnica, se bo oktobra letos udeležila državnega preverjanja ekip PP, CZ in RK, organiziranega na območju Notranjske regije.


Zahvala vsem ekipam za udeležbo in predano delo, prav tako hvala vsem sodelujočim zgoraj naštetim službam na prikaznih točkah, Gasilski zvezi Slovenska Bistrica in vsem, ki ste pripomogli k uspešni organizaciji prireditve. Zahvala tudi OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica ki nam je nudila vse potrebne prostore, predvsem pa odlično pripravljeno hrano.

Foto: Aleš Majerič]]>
Wed, 06 Jun 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[Utrinki iz 24.reg.PP]]> Mon, 04 Jun 2018 00:00:00 +0200