Portal URSZR - Izpostava Koper - Dogodki izpostave Koper <![CDATA[JAVNA PREDSTAVITEV REGIJSKEGA NAČRTA ZIR ]]> Na podlagi 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, številka 24/12, 78/16, 26/19) Uprava RS za zaščito in reševanje, Urad za operativo, Izpostava URSZR Koper, objavlja javno predstavitev REGIJSKEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU EPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH V OBALNI REGIJI, verzija 1.0.

Ogled načrta je mogoč vsak delovni dan od 9. do 12. ure, na sedežu izpostave URSZRK Koper, Ferrarska 5b, Koper, in sicer po predhodni najavi na tel. 05/668 43 05 ali po e-pošti andrej.gustincic@urszr.si.

Načrt najdete v prilogi te objave.

]]>
Fri, 04 Sep 2020 00:00:00 +0200
<![CDATA[USKLAJEVANJE REGIJSKEGA NAČRTA ZIR OB NESREČI ZRAKOPLOVA]]> Thu, 06 Feb 2020 00:00:00 +0100 <![CDATA[ZAKLJUČNA VAJA PROJEKTA »NAMIRG 2019«]]> Fri, 22 Nov 2019 00:00:00 +0100 <![CDATA[Urjenje službe za posredovanje ob nesrečah na morju]]> Pripadniki službe CZ za podporo in opravljanje posebnih nalog ZRP ob ekoloških in drugih nesrečah na morju so pred kratkim imeli posebno urjenje s posebnimi vodnimi pregradami. Le te so nekoliko drugačne, saj se ne navijajo na kolut, ampak se izobesijo na posebno jekleno konstrukcijo.

]]>
Mon, 18 Nov 2019 00:00:00 +0100
<![CDATA[Vaja »ONESNAŽENJE 2019«]]>
]]>
Mon, 18 Nov 2019 00:00:00 +0100
<![CDATA[Služba za posredovanje ob nesrečah na morju na BDZiR 2019]]>
]]>
Mon, 18 Nov 2019 00:00:00 +0100
<![CDATA[Zahvala Izpostavi URSZR Koper]]> Thu, 24 Oct 2019 00:00:00 +0200 <![CDATA[RAZPIS NATEČAJA LIKOVNIH IN LITERARNIH DEL ZA LETO 2019/2020]]> Tudi v šolskem letu 2019/2020 je Uprava RS za zaščito in reševanje razpisala natečaj za likovna in literarna dela na temo »Naravne in druge nesreče - Neurje«.

Natečaj poteka dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju, v štirih starostnih kategorijah. Izpostava Koper bo razpis poslala vsem osnovnim šolam in vrtcem v regiji. 

Likovni in literarni izdelki morajo prispeti na Izpostavo URSZR Koper do 24.2.2020. Regijska komisija bo iz vsake kategorije izbrala 5 del in jih poslala na državni izbor. Na regijskem nivoju bodo izbrana dela nagrajena, nagrajen bo tudi najaktivnejši vrtec in osnovna šola. 

Maja 2020 bo URSZR organizirala zaključno prireditev državnega natečaja, na kateri bo 35–im najboljšim avtorjem likovnih in pisnih del ter njihovim mentorjem podelila nagrade, priznanja in potrdila.

]]>
Thu, 29 Aug 2019 00:00:00 +0200
<![CDATA[DOPOLNJENI REGIJSKI OCENI OGROŽENOSTI]]> - OCENA POTRESNE OGROŽENOSTI OBALNE REGIJE,
- OCENA OGROŽENOSTI OB NESREČI ZRAKOPLOVA V OBALNI REGIJI in
- OCENA OGROŽENOSTI OBALNE REGIJE ZARADI ŽLEDA.]]>
Wed, 21 Aug 2019 00:00:00 +0200
<![CDATA[JAVNA PREDSTAVITEV REGIJSKEGA NAČRTA ZIR]]> Thu, 01 Aug 2019 00:00:00 +0200